128/31, Tân hương, P. Tân quý
Q. Tân phú, Tp HCM

Thép hình

Mạnh phát cung cấp các loại thép hình chất lượng cho các công trình xây dựng:

Chúng tôi cung cấp các loại thép hình như:

  • Thép hình chữ I
  • Thép hình chữ U
  • Thép hình chữ V
  • Thép hình chữ H
  • Thép góc V, L
  • Thép tròn trơn
  • Thép vuông đặc,…
thep hinh manh phat

Ảnh minh họa: Một số loại thép hình – Mạnh phát