Thông tin giá cả thị trường sắt thép Nhật Bản hôm nay giữa tháng 7/2017

Sắt thép nhập khẩu mới nhất trên thị trường

Mạnh Phát cập nhật giá sắt thép xây dựng mới nhất hiện nay trên thị trường Nhật Bản tháng 7/2017 hôm nay 

Với nhằm nâng cao chất lượng công trình trường tồn theo thời gian. Mạnh Phát luôn cập nhật bảng giá sắt thép mới nhất và tình hình giá sắt thép hôm nay trên thị trường đặc biệt thị trường giá sắt thép Nhật Bản hôm nay giữa tháng 7/2017 cụ thể như bên dưới đây:

Thông tin giá cả thị trường sắt thép của Nhật Bản trong tháng 5/2017 giảm

 Thống kê từ Bộ chi phí đất nước của những ninja Bản cho biết, trong tháng 5/2017, nước này đã xuất khẩu 31.560 tấn thép tấm cọc.
Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản cho biết, thống kê xuất nhập khẩu thép của nước này trong tháng 5/2017. Xuất khẩu thép của Đất nước samurai Bản đạt 319.600 tấn, giảm 12,5% so với cùng tháng năm ngoái, và tiếp tục tăng 4 tháng liên tiếp.
Trong số đó, xuất khẩu thép thông thường của Nhật Bản đạt 2,058 triệu tấn, giảm 16,6% so với cùng tháng năm ngoái, 9 tháng giảm liên tiếp, xuất khẩu thép cuộn cán nóng đạt 946.000 tấn, giảm 24,7% so với cùng tháng năm ngoái, 3 tháng giảm liên tiếp, xuất khẩu thép tấm đạt 165.000 tấn, giảm 34,5% so với cùng tháng năm ngoái, 9 tháng giảm liên tiếp.
Sắt thép Hòa Phát hôm nay 2017
Ảnh minh họa: Sắt thép Hòa Phát hôm nay 2017

Nhập khẩu thép phế liệu của Nhật Bản trong tháng 5/2017 giảm 

Thống kê của Bộ tài chính Đất nước mặt trời mọc Bản cho biết, nhập khẩu thép phế liệu của nước này trong tháng 5/2017 đạt 11.800 tấn, giảm 14,9% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm 2017, Nhật bản Bản nhập khẩu 79.000 tấn thép phế liệu, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu trung bình tháng đạt 16.000 tấn, và ước tính nhập khẩu hàng năm đạt 190.000 tấn.

Thống kê giá trị xuất khẩu thép hợp kim fero của Nhật Bản trong tháng 5/2017

Thống kê cho biết, Đất nước samurai Bản xuất khẩu 40.000 tấn feromangan trong tháng 5/2017, trong 5 tháng đầu năm 2017, Đất nước mặt trời mọc Bản xuất khẩu 596.000 tấn, xuất khẩu feromangan khác đạt 85.800 tấn, 5 tháng đạt 1,3753 triệu tấn, ferosilic đạt 168.800 tấn, 5 tháng đạt 1,02 triệu tấn.
Xuất khẩu quặng crom của Nhật Bản tháng 5 đạt 1.300 tấn, 5 tháng đạt 70.000 tấn, quặng nickel đạt 14,234 triệu tấn, 5 tháng đạt 73,22 triệu tấn.

Giá trị và sản lượng xuất khẩu thép của Nhật bản Bản trong tháng 5/2017 giảm

Bộ chi phí Nhật Bản (JISF) đưa ra thống kê hải quan, trong tháng 5/2017, xuất khẩu thép của nước này đạt 3,19 triệu tấn, tăng 6,5% so với tháng trước đó, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu thép của Nhật Bản đạt 708.950 tấn, giảm 0,5% so với tháng trước đó, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của Đất nước mặt trời mọc Bản trong tháng 5/2017 giảm nhẹ
Thống kê của Bộ tài chính Đất nước mặt trời mọc Bản cho biết, nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của nước này trong tháng 5/2017 đạt 9.698 tấn, giảm 1% so với tháng trước đó. Trong 5 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản đạt 44.912 tấn.
Nguyên nhân là giá nickel tại LME trong tháng 5/2017 giảm, cũng như giá nhập khẩu trung bình thép phế liệu tại Hàn Quốc giảm. Tuy nhiên, giá nhập khẩu thép phế liệu trung bình tại Indonesia, Đài Loan và Mỹ tăng.
Sắt thép xây dựng hiện nay mới nhất
Ảnh minh họa: Sắt thép xây dựng hiện nay mới nhất 2017 trên thị trường

Thống kê giá thép và trữ lượng thép tấm cọc của Nhật Bản trong tháng 5/2017

Thống kê từ Bộ tài chính Đất nước samurai Bản cho biết, trong tháng 5/2017, nước này đã xuất khẩu 31.560 tấn thép tấm cọc. Trong 5 tháng đầu năm 2017, Nhật Bản xuất khẩu 127.462 tấn thép tấm cọc.
Trong số đó, xuất khẩu thép tấm cọc sang Trung Quốc đạt 21.211 tấn, sang Philippine đạt 6.085 tấn, sang Hồng Kông đạt 1.667 tấn.

Giá nhập khẩu thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 5/2017 tăng

Thống kê của Bộ ngân sách Nhật Bản cho biết, nhập khẩu thép không gỉ của nước này trong tháng 5/2017 đạt 27.789 tấn, tăng 53,3% so với 18.129 tấn tháng trước đó.
Trong số đó, nhập khẩu thép không gỉ của Nhật bản Bản từ Hàn Quốc đạt 21.423 tấn, tăng 73% so với tháng trước đó, tiếp theo là Đài Loan đạt 3.479 tấn, tăng 1,9% so với tháng trước đó, Trung Quốc đạt 1.151 tấn, tăng 29,5% so với tháng trước đó. Nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan tăng, đặc biệt từ Hàn Quốc tăng đáng nhắc.
Xuất nhập khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản trong tháng 5/2017 tăng
Thống kê của Bộ tài chính Nhật bản Bản cho biết, trong tháng 5/2017, xuất khẩu thép dầm chữ H của nước này đạt 21.000 tấn, tăng 45,3% so với tháng trước đó, giảm 23,3% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản đạt 83.000 tấn, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 5/2017, nhập khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản đạt 8.300 tấn, tăng 64% so với tháng trước đó, tăng 2,9 lần so với cùng tháng năm ngoái.

Giá xuất khẩu thép phế liệu của Nhật bản Bản giảm 4 tháng liên tiếp

Thống kê Bộ kinh tế Đất nước samurai Bản cho biết, xuất khẩu thép phế liệu của nước này trong tháng 5/2017 đạt 587.000 tấn, giảm 10% (tương tự 65.000 tấn) so với tháng trước đó, cũng giảm 34,8% (tương tự 313.000 tấn) so với cùng tháng năm ngoái, 4 tháng giảm liên tiếp, phần lớn chịu ảnh hưởng bởi suy thoái thị trường Việt Nam và Đài Loan.
Trong số đó, nhập khẩu thép phế liệu từ Hàn Quốc đạt 312.000 tấn, tăng 2,4% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 131.000 tấn, giảm 8,1% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 112.000 tấn, giảm 54,3% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu từ Đài Loan đạt 22.000 tấn, giảm 83,5% so với cùng tháng năm ngoái.

Sản lượng và giá thép thô Nhật Bản trong quý II/2017 giảm

thị trường sắt thép 2017 hôm nay 2017
Ảnh minh họa: thị trường sắt thép 2017 hôm nay 2017
Thống kê của bộ ngân sách và công nghiệp Nhật Bản cho biết, sản lượng thép của nước này trong quý II/2017 (T7-T9) đạt 23,84 triệu tấn, tăng 2,8% so với quý trước đó, giảm 1,6% so với cùng quý năm ngoái.
Trong khi đó, sản lượng thép thô Đất nước samurai Bản đạt 26,29 triệu tấn, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước đó, giảm 0,2% so với cùng tháng năm ngoái.

Dự báo nhu cầu thép đặc biệt của Nhật Bản trong quý II/2017 tăng

 Bộ kinh tế, công nghiệp Nhật bản Bản và Hiệp hội thép đặc biệt của Nhật Bản dự báo, yêu cầu sản phẩm thép đặc biệt của nước này quý II/2017 sẽ đạt 1,0897 triệu tấn, tăng 0,6% so với quý trước đó, tăng 2,6% so với cùng quý năm ngoái, xuất khẩu đạt 570.500 tấn, tăng nhẹ 0,1% so với quý trước đó, tăng 3,8% so với cùng quý năm ngoái.

Xuất khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản trong tháng 5/2017 tăng

 Thống kê Bộ kinh tế đất nước của những ninja Bản cho biết, xuất khẩu thép phế liệu không gỉ của nước này trong tháng 5/2017 đạt 12.599 tấn, tăng 27,1% so với tháng trước đó. Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép phế liệu không gỉ của Đất nước samurai Bản đạt 62.455 tấn.
Trong số đó, Nhật Bản xuất khẩu 8.640 tấn, tăng 45,3% so với tháng trước đó, xuất khẩu 1.684 tấn sang Đài Loan, giảm 18,5% so với tháng trước đó, xuất khẩu 1.676 tấn sang Thái Lan, tăng 79,6% so với tháng trước đó.
Thống kê xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản trong tháng 5/2017
Xuất khẩu thép dầm chữ H của đất nước của những ninja Bản trong tháng 5/2017 đạt 20.943 tấn, giá xuất khẩu trung bình đạt 66.081 yên/tấn FOB (khoảng 591,23 USD/tấn). Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép dầm chữ H của nước này đạt 82.891 tấn.
Trong số đó, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật bản Bản sang Hàn Quốc đạt 8/952 tấn, xuất khẩu sang Hồng Kông đạt 6.850 tấn, sang Đài Loan đạt 1.283 tấn, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1.151 tấn.

Sản lượng thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 4/2017 tăng

 Bộ kinh tế công nghiệp Nhật Bản cho biết, trong tháng 4/2017, sản lượng sản phẩm thép không gỉ (sản phẩm thép cán nóng) của nước này đạt 245.262 tấn, tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước đó, tăng 17,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, sản lượng thép không gỉ crom đạt 115.352 tấn (bao gồm thép crom đạt 94.768 tấn và thép crom molybdel đạt 20.584 tấn), tăng 21,7% so với tháng trước đó, thép nickel đạt 129.910 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg – Vinanet

Với cung cách khiến việc chất lượng gấp rút phục vụ giá sắt thép uy tín trên thị trường tiêu sử dụng tiêu dùng hiện tại. Sắt thép Mạnh Phát là nơi thay thế những biến động sắt thép xây dựng thực tại trên thị phần hôm nay và những vẫn đề sắt thép cập nhật liên tục
Với những tin tức chi phí sắt thép thị phần Trung Quốc hôm nay đầu tháng 7/2017 . Mạnh Phát xứng đáng là địa chỉ chế tạo giá sắt thép nhanh chóng đáp ứng yêu cầu xây dựng cho mọi công trình.
Với tác phong chuyên nghiệp, luôn với hỗ trợ về nhân viên giải thích về trang vật dụng đo đạc trong đa phần công trình. Mạnh Phát là nhà đầu tư hoàn hảo là nơi chế tạo sắt thép an toàn và đáng đặt niềm tin cho toàn bộ công trình vững vàng qua thời gian.
Khi phải bảng giá sắt thép xây dựng hôm nay hãy liên lạc ngay Mạnh Phát để chuyển đổi gấp rút cũng như nhận bảng giá sắt thép hiện tạimới nhất để bạn sẽ có chức năng lên lịch xây dựng công trình bền đẹp theo thời gian và chi phí tiết kiệm hoàn hảo.
Sắt thép xây dựng xi măng mới nhất trên thị trường 2017
Ảnh minh họa: Sắt thép xây dựng xi măng mới nhất trên thị trường 2017
Với những thông báo chi phí sắt thép thị trường tiêu dùng Trung Quốc hiên giờ đầu tháng 7/2017 . Mạnh Phát xứng đáng là địa chỉ phân phối giá sắt thép lập cập phân phối nhất thiết xây dựng cho mọi công trình.
Với tác phong chuyên nghiệp hóa, luôn với hỗ trợ về nhân viên giải thích về trang thiết bị thứ vật dụng đo đạc trong đa phần công trình. Mạnh Phát là nhà đầu tư chi tiêu hoàn hảo và xuất sắc nhất là nơi cung cấp sắt thép đáng đặt niềm tin cho mọi công trình vững vàng qua thời gian.
Khi cần báo giá sắt thép xây dựng hôm nay hãy liên lạc ngay Mạnh Phát để gia công mới gấp rút cũng như nhận bảng giá sắt thép hôm nay hiện đại để bạn sẽ có công dụng lên lịch xây dựng công trình bền đẹp theo thời gian và chi phí tiết kiệm thông minh.

Khi cần làm nhà xây dựng công trình, bạn hãy ghé thăm công ty Mạnh Phát chúng tôi xin hân hạnh phục vụ Quý khách hàng gần xa như bên dưới đáp ứng nhu cầu :

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP MẠNH PHÁT
Đ/c: 128/31, Tân hương, P. Tân quý Q. Tân phú, Tp HCM
Số điện thoại: 0901 848 828
Email liên lạc: sathepmanhphat@gmail.com
***Xem thêm:
>>>>Giá sắt thép thị trường Trung Quốc hôn nay 2017 từ ngày 10/7/2017: https://satthepmanhphat.com/thong-tin-gia-sat-thep-hom-nay-tren-thi-truong-trung-quoc-trong-ngay-1072017-hien-nay.html
>>>>giá sắt thép Hòa Phát hôm nay 2017: https://satthepmanhphat.com/gia-sat-thep-xay-dung-hoa-phat-2017.html
 0901 848 828  0982 782 789  02866 833 633  0901 699 222  0963 699 222